سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهلا صفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه گرگان، کارشناس شرکت آ
محمد جواد سمیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت در سوانح طبیعی، دانشگاه تهران، م
فاطمه بی عم – دانشجوی کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه بیرجند، کارشناس شر
مهدی زینلی – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه بیرجند، کارشناس شرکت آ

چکیده:

منابع آب در عین فراوانی، به میزان ثابت و بسیار محدود می باشد. از این رو آب، مایعی حیاتی و نادر که در بسیاری از مناطق حکم کیمیا را دارد؛ شناخته شده است. اما امروزه افزایش جمعیت، توسعه اقتصادی، افزایش شدید خواسته های مردم و تنوع طلبی در استفاده از محصولات مختلف باعث گردیده است که آب، این کالای مهم و با ارزش مورد غفلت قرار گیرد و ما بعنوان ساکنان سرزمین خشک و نیمه خشک دچار فراموشی گردیم که کم آبی از حقیقت های موجود در زندگی ماست. با نگاهی محققانه به شیوه ها و الگوهای رایج مصرف آب در جامعه خود، در می یابیم که بین الگوهای موجود و الگوهای مطلوب و سازگار با شرایط محیطی ما در زمینه مصرف، ناهماهنگی جدی وجود دارد. از اینرو باید راه های صحیح مبتنی بر اصول جامعه شناختی و تربیتی را در جهت تغییر بینش و عادات مصرف کننده بکار برد.برای این منظور به مطالعه و بررسی نمونه هایی از فعالیت های انجام شده در کشورهای پیشگام در امر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مصرف آب پرداخته شد تا بتوان از تجربیات آنها در فعالیت های خود بهره برد. بر اساس بررسی های انجام شده می توان به این نتیجه رسید که بهترین و مؤثرترین قشر هدف در جهت تغییر فرهنگ و الگوی مصرف کودکان می باشند. همچنین در تمام فعالیت ها باید منافع مصرف کننده را در نظر گرفت و نیز تغییر سیاست های دولت و کاهش پرداخت یارانه به بخش آب می تواند موجب بهبود شیوه های مصرف آب گردد.