سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۳۷

نویسنده(ها):

احمد خاکزاد –

چکیده:

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای سازمان نهضت سوادآموزی از مرداد سال ۸۲ با شناسایی اعضا کار خود را آغاز کرد. ترکیب اعضا شامل اعضای انتصابی که توسط رئیس شورا منصوب و اعضای انتخابی که مرکب از سه نفر نماینده کارکنان که از طریق آرای کارکنان در جلسه مورخ ۱۹/۴/۸۲ انتخاب شدند بود. اعضا در اولین نشست خود با انتصاب دبیر نسبت به راه اندازی دبیرخانه اقدام کردند.