سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

علی بیت الهی – دانشکده مهندسی متالوژی و موتد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

نانو تکنولوژی تولید مواد، تجهیزات، سیستم ها و دستگاهها در جهت بهره برداری از خواص و پدیده های جدید و برتر در مقیاس نانو متری می باشد. در این ارتباط نانو ذرات و مواد نانو ساختار به لحاظ دارا بودن رفتار و ویژگی های برجسته و اهمیت کاربردی اشان مورد توجه وسیع مراکز تحقیقاتی جهان بوده است ، در مقاله حاضر تلاش خواهد گردید تا ضمن معرفی نانو ذرات و روش های سنتز آنها بررسی مشکلات و مسائل مربوط به تهیه بدنه های نانو ساختارهای سرامیکی و ارتباط بین کاهش اندازه ذرات کریستالیت ها و خواص فیزیکی مختلف آنها پرداخته شود.