سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
داود حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشدطراحی شهری مدرس مدعو گروه معماری دانشگاه ازاداسلامی واحدگچساران
رضا قشقایی – کارشناسی ارشدمعماری عضو هیئت علمی دانشگاه ازاداسلامی واحدگچساران
فرزاد حیدری – کارشناسی ارشدمعماری عضو هیئت علمی دانشگاه ازاداسلامی واحدگچساران

چکیده:
مفهوم زیست پذیری (شهر زیست پذیر) از مفاهیم نوین تبیین کننده ی نظام های کنونی شهری است که به واسطه ی تحول در اندیشه ها و آرمانهای جامعه ی معاصر، جایگاهی در خور و بایسته پیدا کرده است. این نوشتار برگرفته از پژوهشی می باشد که در جهت شناسایی ویژگی ها و راهکارهایی برای دستیابی به شهر زیست پذیر انجام گرفته است. در این پژوهش تلاش بر این بوده که با توجه به اهمیت بحث بهبود وضعیت زندگی در شهرها و حل مشکلات شهرهای امروزی در قالب مفهومی به نام زیست پذیری، بتوان شهرها را به سوی مطلوب تر شدن و ارتقاء کیفیت محیط زندگی سوق داد. در ابتدا به مرور مفاهیم و تعاریف و نظریات مرتبط پرداخته، سپس به پاره ای از ویژگی ها و معیارهای شهر زیست پذیر اشاره و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت تسهیل دستیابی به این اهداف ارائه شده است