سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجتبی طلائی خوئی – آزمایشگاه توسعه فناوریهای پیشرفته اطلاعاتی، دانشکده مهندسی کامپیو
مهران هیرادفر – آزمایشگاه توسعه فناوریهای پیشرفته اطلاعاتی، دانشکده مهندسی کامپیو
امیرحسام شریفیان – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

استقرار پزشکی الکترونیکی در ایران، نیازمند بکارگیری روشهای کارآ در تحلیل و شناخت نیازها و امکانات موجود می باشد، لذا در این مقاله، ابتدا با موردکاوی برروی شبکه بهداشتی شهرستان مشهد یکسری داده های آماری اولیه کسب گردیده و با توجه به مشکلات موجود در شبکه سرویسهای لازم برای استقرار پزشکی الکترونیکی پیشنهاد می گردند . سپس، با شناسایی پارامترهای توسعه دهنده و محدودکننده، سرویسهای ممکن شناخته می شوند . و در انتها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، سرویسهای پیشنهادی ممکن برای پیاده سازی ترتیب دهی می گردند .