سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی RFID

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم نظر – کارشناس سیستم و برنامهنویس شرکت فناوران سیستم دلفین/ایران
مسعود کسایی – کارشناس سیستم و برنامهنویس شرکت فناوران سیستم دلفین/ایران
منوچهر قهرمانی – کارشناس سیستم و برنامهنویس شرکت فناوران سیستم دلفین/ایران

چکیده:

RFID ، مجموعهای از روشهای فنی است که به کمک امواج رادیویی با طیف فرکانسی مشخص به شناسایی پرداخته و در گسترهی وسیعی از صنایع کاربرد دارد. لذا میتوان با تمرکز روی هر یک از کاربردهای این فناوری و شرح فرآیندهای پیادهسازی آن، گامی به سمت فراگیر شدن استفاده از این فناوری برداشت.
با توجه به اهمیت مبحث سلامت در جامعه، این مقاله، نگاهی به امکان و نحوه بکارگیری RFID در تأمین و ارتقای سطح سلامت جامعه داشته و با اجتناب از توضیح کامل مباحث فنی و با تمرکز بیشتر بر نحوه انجام فعالیتها بهیافتن فرآیندهای لازم برای پیادهسازی و اجرای یک سیستم کنترل و شناسایی RFID در کاربردهای مرتبط با سلامت جامعه پرداخته است.
ببمارستانها و تولید و توزیع کنندگان دارو از عواملی هستند که نقشی اساسی و تعیین کننده در سلامت افراد داشته و میتوان با تمرکز بر این نقش اساسی و ارتقای سطح کیفی آنها گامی بزرگ به سمت اهداف مطرح شده برداشت.
تولید و عرضه داروهای تقلبی و غیرقابل مصرف نیز امروزه به بحرانی اجتماعی تبدیل شده است که ضررهای جبران ناپذیری به سلامت و اقتصاد جامعه میزند. در این مقاله روشی برای شناسایی داروهای نامعتبر توسط فناوری RFID ارائه میشود که با توجه به کارهای انجام شده در دنیا، راه حلی مناسب برای مبارزه با این معضل به نظر میرسد.در انتهای مقاله هم یک نمونه عملی از بکارگیری فناوری RFID در تولید و عرضه دارو ارائه میشود.