سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید محسن رهنمافرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

یادگیری الکترونیکی یکی از دستاوردهای فناوری های نوین است که برای تحقق یادگیری مستمر و رها از محدودیت های مکانی و زمانی شکل گرفته است."یادگیری الکترونیکی شرکتی " مفهوم جدیدی است که از این پدیده در جهت آموزش و یادگیری در سازمان ها بهره می برد و عمر بسیار کوتاهی دارد. اما این یادگیری بدون توجه به مفهوم عمیق تری به نام"یادگیری سازمانی" توسعه یافته است. در این مقاله سعی شده است با بررسی تطبیقی این دو یادگیری، به تاثیر فناوری الکترونیکی بر یادگیری سازمانی پرداخته شود و مقوله جدید و به نظر درست تری با عنوان "یادگیری الکترونیکی سازمانی" معرفی گردد.