سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی رضایی علی آباد – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مجموعه ضربی- بسته از مفاهیم بسیار مهم در ریاضی است که می توان در هر کتاب جبری مطلبی درباره آن یافت. با این همه در هیچ کتاب یا مقاله ای به مجموعه های ضربی- بسته به عنوان یک کلاس یا ساختاری تاثیر گذار روی ایدآل های یک حلقه نگاه نشده است. در این مقاله سعی شده است که مجموعه های ضربی- بسته و ایده آل های یک حلقه را در کنش و واکنش متقابل مورد بررسی قرار دهیم. نشان می دهیم که کلاسهای هم ارزی مجموعه های ضربی- بسته، تحت شرایطی، یک حلقه بولی است.