سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد برزو – دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی ؛ اوین ، تهران
حمیدرضا یوسفی –
راضیه یوسفی –

چکیده:

شکل انرژی یک ذره باردار در حال سقوط آزاد در حضور میدان های الکترو مغناطیس و گرانشی در یک فضای ۵ بعدی مورد استفاده قرار گرفته است تا کرانش و الکترومغناطیس یکی شوند. معادلات ژئودزی محاسبه شده اند و ضرایب اتصال جدیدی معرفی شده اند. معادلات انیشتین در ۵ بعد به معادلات ۴ بعدی اینشتین و معادلات ماکسول تبدیل می شوند. همچنین معادلات همگن ماکسول به عنوان قیدهای فضا زمان ظاهر می شوند. نانسور انرژی مومتتومی سازگار با طرح یکی سازی معرفی شده است.