سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش آموزش استفاده کنندگان و توسعه سواد اطلاعاتی در کتابخانه ها، مراکز اطلاع رسانی و موزه ها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زاهد بیگدلی – دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

علی رغم مطرح شدن آموزش استفاده کنندگان از کتابخانه ها در دهه های اول قرن نوزدهم و جدی تر شدن آن در کتابداری جدیددر آمریکا در اواخر قرن نوزدهم و مقبولیت یافتن آن در کتابخانه های بسیاری از کشورها، مسئله پر اهمیت آموزش استفاده کنندگان هنوز در کشور ما جایگاه مناسبی برخوردار نیست، این جایگاه نامناسب حتی در کتابخانه های دانشگاهی نیز مشهود است.
بررسی عناصر اصلی سازنده برنامه های آموزش استفاده کنندگان در دانشگاه های ایران نشان می دهد حداقل در کتابخانه های دانشگاهی ایران بخش بزرگی از این عناصر موجود است. بنابراین، این سوال پیش می آید که چرا کتابخانه ها و بویژه کتابخانه های دانشگاهی ما تاکنون در خصوص اموزش استفاده کنندگان چندان فعال نبوده اند؟
به نظر نگارنده عوامل فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و انسانی براجرا یا عدم اجرای چنین برنامه هایی تاثیر گذار هستند. تحقیق حاضر بر آن است تا عوامل و موانع موثر در اجرای برنامه های آموزش استفاده کنندگان از کتابخانه ها را مورد مطالعه قرار دهد و با بررسی آنها پیشنهاداتی برای اجرای این گونه برنامه ها ارائه نمایند.