سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کوروش برارپور – دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک(گرایش سیستم)- بنیانگذار بنیاد توسعه پا

چکیده:

این مقاله با نگرشی سیستمی و با استناد به نظریه ی "چرخه تخریب محیط زیستِ آقای گلادوین"، به عارضه یابی و آسیب شناسی علل و پیامدهای وقوع چرخه تخریب محیط زیست در کلاردشت می پردازد. در این نوشتار که یک مدل ریاضیبرای اندازه گیری بهره وری توسعه پایدار محلی در کلاردشت ارایهمی دهد، کوشش می شود تا با استفاده از روش تحلیل محتوا وبا رویکردی تفسیری(بر پایه ی هرمنوتیک انتقادی) برای پرسش های مطرح شده در پژوهش، پاسخ های مناسبی ارایه شود. همچنین؛ ارایه ی ۸ مدل مفهومی(سیستمی) به منظور درک بهتر بنیان های چرخه تخریب محیط زیست کلاردشت و پیشنهاد چند سیاست بهینه- برآمده از حل معادلات دیفرانسیل- از دستاوردهای تکمیلی این پژوهش به حساب می آید.