سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد پاک نیت – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت MBA– دانشگاه صنعتی شریف
برنا برخوردار – کارشناس گروه مطالعات توسعه تکنولوژی – مرکز صنایع نوین

چکیده:

در این مقاله سعی شده است با مبنا قراردادن دو رویکرد کلی تدوین استراتژی که به نامهای رویکرد Positioning و رویکرد Resource-based شناخته می شوند به شناسایی مدلهای مختلف
تدوین استراتژی تکنولوژی بپردازیم . مکتب Positioning ، توسط Porter ارائه شده و در ادبیات برنامه ریزی استراتژیک طرفدارانزیادی دارد . مکتب Resource-based درسال ۱۹۹۰ توسطHamel & Parahalad مطرح شد . اگرچه این نظریه در سالهایقبل هم مطرح شد، اما طرح جدی این موضوع با مقاله این دو محقق صورت گرفت . در این مقاله پس از مرور مدلهای مختلف تدوین استراتژی تکنولوژی، به مرور ویژگیهای هر یک از این مکاتب پرداخته و در نهایت سعی می کنیم مدلهای مختلف را در طیفی قرار دهیم که در یک سر آن، رویکرد Positioningو درسر دیگر آن رویکرد resource-basedقرار گیرد .