سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیامک سیوند سیامک – مد رس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
محمد کاظم پور خواجه – کارشناس ارشد سازمان صنایع و معادن استان فارس

چکیده:

در شمال استان فارس در مناطقخرمبید و آباده معادن فعالی با مواد معد نی نظیر سنگ های تزیینی و خاک نسوز وجود دارد . از لحاظ زمین ساختی ،این معادن بیشتر در زونهای سنندج – سیرجان و ایران مرکزی می باشند .معادن خاک نسوز این ناحیه از دیر باز مورد توجه بوده است . تا کنون بیش از ۱۰ معدن فعالوبیش از ۳۰ محدوده تحت عنوان خاک نسوز یا صنعتی به تصویب رسیده و برای حداقل ۱۵ تای آنها پروانه اکتشاف صادر گردیده است. بزرگترین معدن خاک نسوز استان خاک نسوز استقلال می‌باشد که برابر گزارشات تهیه شده توسط شرکت تهیه و تولید مواد اولیه فولادایران ذخیره قطعی آن بیش از ۹ میلیون تن محاسبه گردیده است . از نظر X.R.D ( کانی شناسی ) کانیهای تشکیل دهندهاین معادن شامل ایلیت ، کائولنیت ، فلدسپات ، پیروفیلیت ، کوارتز و موسکویتمی باشند. رسوبات وتشکیلات در بر گیرنده این ماده معدنی در تشکیلات دونین ، کربونیفر پایینی – پرمین و تریاس تشکیلاتد یده می شوند. ساختار اصلی زمین شناسی منطقه از نوع کوهزایی تیپ آلپ با چین خوردگی های زیاد می با شد وغالبا تک شیب بوده و با روراند گی و گسلش های معکوس همراه هستند. امتداد عمودی لایه هااغلبشمال غرب – جنوب شرق بودهو شیب شما ل شرقی دارند . اینکانسارهااز نوع رسوبی و در نتیجه کائولینی شدن رسوبات ماسه سنگی یا ماسه ای آرکئوزوئیک تشکیل شده اند و به همین علت ناخالصی آنها بیشتر است.نحوه اجرای عملیات استخراجی بصورت رو باز وپلکانی از بالا به سمت پایین خواهد بود .مصارف اصلی این مادهدر ساخت چینی های بهداشتی، کاشی سازی و مصارف ساختمانی است