سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصری – عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

بهره برداری بی رویه از منابع آب زیر زمینی دشت فامنین همدان منجر به افت سطح آب زیر زمینی، فرو نشست سطح زمین در محدوده دشت و ایجاد فروچاله هایی در محدوده نیروگاه شهید مفتح همدان شده است. میانگین افت سالانه سطح آب زیرزمینی دشت در دوره نه ساله(۷۸-۱۳۷۰ حدود سه متر بوده است. کمترین میزان افت در مناطقی که بر روی سنگبستر آهکی واقع شده اند، رخ داده است. بیشترین افت نیز در اطراف شهر فامنین بوده است.مقدار نشست آبرفت در قسمت های مختلف دشت متفاوت بوده است که متوسط مقدار آن در دوره مذکور ۴۵ سانتیمتر بوده است. بیشترین مقدار نشست در پست ترین مناطق دشت که ضخامت لایه آبدار نیز کمتر می باشد، اتفاق افتاده است. همچنین عمده فروچاله های دشت در محدوده هایی از دشت که از سنگ بستر آهکی تشکیل شده اند و آبیاری زمین های زراعی به روش غرقابی صورت می گیرد، رخ داده است