سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فرشته میراج – شرکت ملی نفت ایران

چکیده:

از پیشرفته ترین روش های شناسایی و الویت بندی سناریوهای خطر در صنایع فرآیندی، ارزیابی کمی ریسک (QRA) است. QRA عنوان کلی برای تکنیک هایی است که قادرند ریسک های مربوط به یک فعالیت خاص را به صورت کمی تخمین بزنند. در حقیقت ارزیابی کمی ریسک ابزاری است که به کمک آن می توان ریسک های ناشی از عملکرد واحد مورد نظر را شناسایی نمود و در نهایت راهکارهایی را برای مقابله و کاهش خسارات ناشی از بروز آنها ارائه کرد. عامل نشتی به عنوان یک مخاطره مهم و عمده واحدهای فرآیندی در ارزیابی فنی مد نظر است. تحقیقات و مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده و با بکارگیری مدل های پیش گویی کننده در بخش آنالیز عواقب پیامد های بالقوه یک رویداد از جنبه های مختلف ایمنی، بهداشت و محیط زیست ارزیابی می شود. سناریوهای پیامد معمولا از طرق مختلف از قبیل روش های ساده، تکنیک تحلیل درخت رویداد و یا تکنیک های مدلسازی کامپیوتری ممکن است توسعه یابد. این پژوهش نگاهی کلی به مواردی دارد که بایستی در ارزیابی کمی مد نظر قرار گیرد.