سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیف اله چهارکانه (مبینی) – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – مرکز امداد پزشکی

چکیده:

در یک قرن اخیر شاید با نگاهی سطحی به تلفات و خسارات حوادث طبیعی رخ داده همچون زلزله و سیل و … تلفات انـسانی و خسارات مادی ، بیش از سایر حوادث به نظر برسد ولی با کمی دقت و مراجعه به سوابق و اطلاعات در می یابیم حوادثی که بـه دست انسانها خواسته یا ناخواسته در جوامع جهانی اتفاق می افتد ده ها برابر بیش از حوادث طبیعی ، خسارت وارد کرده است که یکی از مرگبار ترین این حوادث شعله ور نمودن ۲ جنگ جهانی که جنگ اول با حدود ۲۰ میلیون نفر تلفات انسانی ( کشته و مجروح ) و جنگ جهانی دوم با حدود ۳۰ میلیون نفر تلفات انسانی و پس از آن نیز تا به امروز صدها جنـگ داخلـی و ده هـا جنگ بین کشورها که حاصل آن میلیونها کشته و مجروح و آواره بوده است . به راستی آیا در این برهه از زمان می توان بحرانی تهدید کننده تر و جدی تر از تحمیل جنگ به کشورها را متـصور شـد کـه کشتار مردم بی گناه و ویرانی منازل مسکونی و تاسیسات زیر بنایی کشورها بـه ویـژه کـشورهایی کـه در همـسویی بـا منـافع قدرتهای سلطه به خصوص آمریکا و رژیم صهیونیستی نباشند . حمله به جنوب لبنان از این قسم تهدیدات بالفعل و بالقوه موجود در پـیش روی کـشورهای مـستقل جهـان علـی الخـصوص شیعیان و مسلمانان مبارز می باشد .
در این مقاله به آمادگی مقابله با بحران در جنگ تحمیلی به لبنان در بخش امداد و درمان مروری کلی بعمل می آید انهدام و یا آسیب رساندن به حدود ۱۵/۰۰۰ واحد مسکونی در اثر بمباران وحشیانه رژیم اشغالگر قدس به مناطق مسکونی در لبنان را اگر با یک محاسبه ساده به ازای هر واحد مسکونی تنها یکنفر تلفات برآورد شود می بایست حداقل ۱۵ هزار تلفـات در مناطق مسکونی بر جای می ماند که خوشبختانه با پیش بینی تدابیر و تمهیدات لازم حداقل تلفات بـرآوردی نیـز بـه کمتـر از ۴۰۰۰ کاهش یافت . در صحنه نبرد در جنوب لبنان علی رغم حضور هزاران رزمنده مقاومت در مناطق جنگی با مقایسه تلفات نیروی انسانی با دفاع ۸ ساله کشورمان می بایست حداقل به %۲۰ نیروهای رزمنده تلفات وارد می شد که اینچنین نشد و شعار صهیونیـستها مبنـی بر در مقابل هر تلفات از نظامیان آنان ۴۰۰ تلفات خواهند گرفت نه تنها این ادعا محقق نگردید بلکه در مقام عمل نیـز حـدود تلفات وارده شده به نیروهای مقاومت به همان تعداد اشغالگران بود که همه اینها بعد از عنایات خداونـدی و توجهـات حـضرت بقیه ا… (عج) اداره و مدیریت خوب بحران در مقاومت لنان می باشد که حکلیت از پیش بینی ویشگیری از یک فاجعه انسانی را دارد. به بخشی از عوامل تاثیر گذار درگذر موفقیت آمیز مدیریت بحران در لبنان اشاره می شود :
ایمان به هدف ، رهبری واحد ، وحدت و یکپارچگی ، برنامه ریزی ، انضباط و هماهنگی و مصمم بودن در اجرا .
اجرای آموزشهای مورد نیاز به افراد و پیش بینی مقابله با یک جنگ نامتقارن .
تربیت افراد به منظور ایفای وظایف چندگانه غیر مرتبط ولی ضروری .
انجام آموزشهای خود امدادی و دگر امدادی و اجرای آن در عمل .
ایجاد امادگی لازم فردی و سازمانی از چند سال قبل برای مقابله با تهاجم .
پشتیبانی و حمایت همه جانبه مردم از رهبری و رزمندگان مقاومت