سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین قهرمانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
امیرحسین خان بابازاده افشار – دانشجوی کارشناسی ارشد– دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
سیدمحمدرضا قوام – دانشجوی کارشناسی ارشد– دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

نانو تکنولوژی به دلیل ماهیت بسیار پیچیده ی که در پیشرفت تکنولوژی کشورها دارد. م یبایست دانشمندان، سیاست مداران و دانشجویان کشورها درباره نانوتکنولوژی مطالعه نمایند تا بتوانند با تحلیل صحیح از انقلاب آینده جهان، مسائلی که در حوضه این علم به وجود می آید را درک نمایند. بسیاری از کشورها نظیر: آمریکا، ژاپن، هندوستان، استرالیا و کشورهای اروپایی جهت توسعه این تکنولوژی اقدام به احداث موسسه های دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی نمود هاند. مأموریت اولیه این مراکز هدایت تحقیقات و توسعه آنها در زمینه نانوتکنولوژی و علوم نانو م یباشد، اما ایران به دلیل نداشتن زمینه ی بسیار قوی در این عرصه و فقدان امکانات و توانمندی لازم، توانایی ورود همزمان به تمام حوزه های نانوتکنولوژی را با توجه به گستردگی آن ندارد لذا شاخه ورودی باید کاملاً سنجیده باشد، در این مقاله نگاه به آموزش نانو تکنولوژی و نحوه تحقیق آن در دانشگاه های جهان و مروری به توانمندی های کشورمان، چالش های موجود و ارائه پیشنهادها جهت ارتقاء سطح علمی در این زمینه انجام شده است.