سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا دلوی – عضو هیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
مائده ربانی مهر – دانش اموخته کارشناسی ارشد مدیرت صنعتی دانشگاه اصفهان

چکیده:

نظریه سیستمی مبتنی بر این تفکر است که باید سازمان را به منزله یک کل نظام یافته در تظر گرفت. در این نظریه تحلیل هر پدیده با توجه به عناصر اصلی ان انجام می پذیرد. صاحب نظران برای اداره موثر بر وجود نقش ها و خورده سیستم ها اشاره دارند. هدف این مقاله طراحی و تبیین مدلی است که نظام اداری و مدیریت فناوری اطلاعات را اولا به عنوان یک خورده سیستم تلقی کند ثانیا نقش هایی برای محقق سازی اهداف خورده سیستم در نظر گیرد.در این مقاله ه فت دستور کلیدی مقام معظم له در نظر گرفته شده از طرف دیگر متغییر های اصلی و فرعی قانون پنجم توسعه از منظر ارادی و فناوری اطلاعات استخراج و با یک دید سیستمی به طراحی و تبیین مدلی به منظور نیل به اثربخشی در این زمینه پرداخته شده است.