سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین همایش ادبیات تطبیقی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دکتر ژاله کهنمویی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

چنانچه چندین متن ترجمه شده از یک اثر را در کنار هم قرار دهیم – منظور ترجمه های خوب و وفادار به متن است- متوجه ویژگی نگاه و زبان مترجم در هر متن خواهیم شد. نگاهی که متفاوت از نگاه آن دیگری است و مهمتر از همه متفاوت از نگاه نویسنده متنکه خود به زبانی دیگر تعلق دارد. هر مترجم ، هر قدر آشنا به زبان مقصد باشد. باز هم متنی را که برای ترجمه به دست می گیرد از خلال فرهنگ خویش نظاره می کند. این مقاله ، با مقایسه برخی متون ترجمه شده ، به گونه ای نگاه بیگانه مترجم را در فرهنگ بومی بررسی می کند و حاصل این بیگانه نگری را و این که آیا این نگاه در نهایت متن را از اصلیت خود خارج نمی سازد؟ یا بعکس زمینه تعبیرهای بیشتری را برای متن مهیا می کند.