مقاله نگاه پندآموز سعدي به کلام پندآميز فردوسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: نگاه پندآموز سعدي به کلام پندآميز فردوسي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پندآموز
مقاله پندآميز
مقاله مواعظ
مقاله بوستان
مقاله شاهنامه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي ندوشن محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري رابري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگرچه فردوسي شاعر حماسه هاست، اما وي در بخش عظيمي از شاهنامه به بيان پندها و مواعظ پرداخته است. هيچ داستان حماسي – رزمي در شاهنامه نيست که به مضامين بلند اخلاقي و پند و اندرزهاي سودمند آراسته نگشته باشد. اين ديدگاه پندآموزانه فردوسي از ديد ديگر شاعران نيک انديش همچون سعدي پنهان نمانده است.
سعدي در خلق آثار ادبي خويش همراه با مضامين اخلاقي به شاهنامه نظرداشته است.
در اين مقاله به بررسي برخي نکات اخلاقي در شاهنامه و سپس در بوستان سعدي پرداخته شده است. نکته قابل ذکر اينکه به دليل تقدم زماني شاهنامه بر بوستان از سويي و تنوع مضامين شاهنامه و سايه گستري اين اثر عظيم ادبي بر ساير آثار از سوي ديگر ترديدي در تاثير پذيري ديگران از شاهنامه وجود ندارد. بنابراين، در اين پژوهش بيشتر به جنبه تاثيرگذاري شاهنامه بر بوستان اشاره شده است، اگر چه جنبه مقايسه اي آن نيز مورد نظر بوده است.