مقاله نگرشي بر دانش کالبدشکافي در متون طب سنتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۷۹ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: نگرشي بر دانش کالبدشکافي در متون طب سنتي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کالبد شکافي
مقاله طب سنتي
مقاله رازي
مقاله ابن سينا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: كلانترهرمزي عبدالجليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه روزافزوني که عموم مردم بويژه دانش پژوهان کشورمان در سال هاي اخير به طب سنتي نشان داده اند، پرسش هاي متعددي را در زمينه ها و ابعاد گوناگون ايجاد کرده که بسياري از آن پرسش ها در ارتباط با ميزان ژرف انديشي، کاوشگري و توان دانشمندان گذشته ما در توليد و پردازش علوم مختلفه به ويژه دانش پزشکي است. تناقض آشکار مطالب متعددي از منابع طب سنتي با همديگر و با متون پزشکي نوين، اين پرسش را مطرح مي کند که آيا پديدآورندگان آن منابع، خود دچار اشتباه و برداشت نادرست در نگارش آثار خود شده اند يا نسخه نويسان و نقل کنندگان، در نسخه برداري و نقل مطالب، اين لغزش ها را پديد آورده اند؟
براي پي بردن به واقعيت و قضاوت درست، رعايت چندين مورد الزامي است، از جمله اينکه شخص پژوهشگر با انگيزه تحقيق و بيطرفي به اين امر بپردازد، تحصيلات رسمي پزشکي داشته، از تسلط و آشنايي به زبان، رموز و اصطلاحات علمي منابع اصيل طب سنتي – يعني زبان عربي – برخوردار بوده، در ترجمه اين متون سابقه و تجربه کافي داشته و قابليت دسترسي به قديمي ترين نسخه ها را داشته باشد تا بتواند بر اساس فهم و برداشت مستند و صحيح، قضاوت نمايد.
در اين مقاله به ارزيابي دانش پيشکسوتان طب سنتي-به ويژه رازي و ابن سينا-و بازخواني محتويات معتبر منابع اصيل آن رشته درباره دانش کالبدشکافي مي پردازيم تا ببينيم چقدر مي توان به مندرجات آن منابع در حوزه علم تشريح، براي اقدامات تشخيصي و درماني مراکز علمي و دانشگاه نوين، اعتماد و استناد کرد.