مقاله نگرشي بر پوشش گياهي زيستگاه هاي جنوب غرب كشور (استان خوزستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: نگرشي بر پوشش گياهي زيستگاه هاي جنوب غرب كشور (استان خوزستان)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش گياهي
مقاله زيستگاه هاي جنوب غرب
مقاله استان خوزستان
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديناروند مهري
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي مظفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان خوزستان با مساحتي معادل ۵/۶ ميليون هكتار در جنوب غرب ايران و در دو ناحيه ايران – توراني و صحارا – سندي واقع است. اين استان به واسطه موقعيت جغرافيايي، اقليمي، توپوگرافي و هيدرولوژي از غنا و تنوع گونه اي نسبتا مناسبي برخوردار است. بر اساس نتايج بدست آمده تعداد ۱۵ نوع زيستگاه آبي، طبق طبقه بندي كنوانسيون رامسر براي تالاب ها و ۱۰ زيستگاه خشكي با توجه به موقعيت جغرافيايي، توپوگرافي و پوشش گياهي غالب براي منطقه شناسايي شده. پوشش گياهي اين زيستگاه ها شامل ۱۰۲ تيره گياهي است كه ۱۵ تيره آن تك لپه اي مي باشد. گونه هاي ۸۰ تيره گياهي در زيستگاه هاي خشكي، ۱۳ تيره فقط در زيستگاه هاي آبي و ۹ تيره در هر دو زيستگاه ديده مي شونددر اين ميان تيره هاي كاسني  (Asteraceae)با ۱۳۹ گونه گندميان (Poaceae) با ۱۰۶ گونه، بقولات ((Fabaceaeبا ۹۹ گونه، چتريان (Apiaceae) با ۶۲ گونه، تيره ميخك(Caryophyllaceae)  با ۵۰ گونه و نعناييان(Lamiaceae)  با ۴۹ گونه در مقايسه با ساير تيره هاي گياهي موجود در منطقه سهم بيشتري از رستني ها را به خوداختصاص داده اند.