مقاله نگرشي تازه به شيوه نگارش زنانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در بهارستان سخن (ادبيات فارسي) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: نگرشي تازه به شيوه نگارش زنانه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان
مقاله مردمحوري
مقاله نگاه زنانه
مقاله خوديابي جنسيتي
مقاله نوشتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحابي شهربانو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين دهه، دهه بازتاب هاي روشنفكري در ايران، دهه موضع گيري در برابر عقب ماندگي، انحطاط، خرافات، ترديدها و در عين حال بيداري ها و نوگرايي هاست. گسترش كمي نويسندگان زن در سال هاي اخير، بيانگر بروز نوعي خودآگاهي زنانه در سطوح گسترده در جامعه و دلبستگي آنان به كسب هويت خويشتن مي باشد. بدون شك در همين سال ها زنان در عرصه داستان نويسي هم رشد چشمگيري داشته اند. حركت زنان در عرصه هاي هنر و نويسندگي، يك حركت فرهنگي و طبيعي است نه يك عارضه خارجي .در اين مجموعه سعي شده است تا به تحولات رخ داده در زمينه هاي فكري و نويسندگي اين قشر از جامعه پرداخته شود.