مقاله نگرشي در اخبار تحليل، نفي ضمان خمس سابق بر ملکيت شيعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در فقه و اصول (مطالعات اسلامي) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: نگرشي در اخبار تحليل، نفي ضمان خمس سابق بر ملکيت شيعه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل
مقاله خمس
مقاله شيعه
مقاله ائمه (ع)
مقاله غصب
مقاله حاکمان جور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي علي بيك حميده
جناب آقای / سرکار خانم: قراملكي علي مظهر
جناب آقای / سرکار خانم: مومني عابدين
جناب آقای / سرکار خانم: امام سيدمحمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصل تحليل خمس اجمالا مسلم است. حکم تحليل خمس، از جانب اکثر ائمه (ع) صادر شده است. متعلق تحليل همه ائمه (ع)، اعم از متقدم و متاخر يکي بوده است. تحليل يک امام به عصر خودش اختصاص ندارد. علاوه بر اين تحليل مختصّ عصر حضور يا غيبت نيست. حکم تحليل خمس تنها متعلق به کسي نيست که رساندن حقّ ائمّه (ع) برايش امکان ندارد بلکه همه مکلفان را شامل مي شود. با تحليل، خمس ساقط مي شود نه اين که به ذمه تعلق گيرد. تحليل شامل فوايدي نمي شود که در ملک شيعه به دست مي آيد بلکه شامل فوايدي است که هنگام ملکيت غير، خمس به آن تعلق گرفته و با بخشش، بيع و … به شيعه منتقل شده است. بنابراين علت تحليل، ورود اموال متعلق خمس به ملک شيعه است و غايت آن، پاکي ولادت، خوردني، آشاميدني و … شيعه است.