مقاله نگرشي نو بر سنگ هاي دگرگوني منطقه بروجرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۷۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: نگرشي نو بر سنگ هاي دگرگوني منطقه بروجرد
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بروجرد
مقاله سنندج- سيرجان
مقاله دگرگوني
مقاله ميگماتيت
مقاله هورنفلس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي خلجي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: كشتگر شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه بروجرد از نظر زمين شناسي بخش كوچكي از زون سنندج- سيرجان محسوب مي شود. سنگ هاي دگرگوني در اين منطقه به دو گروه ناحيه اي و مجاورتي تقسيم مي شوند. سنگ هاي دگرگوني ناحيه اي كه بخش وسيعي از منطقه را در بر مي گيرند شامل اسليت و فيليت بوده و در محدوده رخساره شيست سبز (زون كلريت) قرار مي گيرند. نفوذ توده گرانيتوئيدي بروجرد به صورت كشيده و طويل به موازات شيستوزيته غالب اين سنگ ها با روند شمال غربي- جنوب شرقي، يك دگرگوني مجاورتي در حد رخساره پيروكسن هورنفلس را به وجود آورده است. سنگ هاي دگرگوني مجاورتي در بخش شمالي توده شامل توالي كاملي از دگرگوني درجه پايين تا بالا شامل شيست لكه دار، هورنفلس شيست، هورنفلس و ميگماتيت مي باشند ولي در بخش جنوبي به دليل وجود سيستم هاي گسله و رانده شدن سنگ هاي گرانيتوئيدي بر روي سنگ هاي دگرگوني، اين توالي به طور كامل ديده نمي شود. شواهد صحراي و ميكروسكوپي نشان مي دهند كه ميگماتيت ها از نوع تزريقي بوده و در حقيقت در اثر تزريق ماگماي گرانيتوئيدي به درون سنگ هاي دگرگوني به وجود آمده اند. محاسبات دماسنجي گارنت- بيوتيت برروي هورنفلسيها دماي به تعادل رسيدن اين زوج كاني را با احتساب متوسط همه کاليبراسيون ها ٤٧٢ درجه سانتي گراد برآورد مي كنند.