مقاله نگرشي نو در گونه شناسي بحران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۱۶۱ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: نگرشي نو در گونه شناسي بحران
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران
مقاله گونه شناسي
مقاله طبقه بندي بحران
مقاله مديريت بحران
مقاله ناآرامي ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحران ها و چگونگي مقابله با آن ها همواره به عنوان يکي از دلمشغولي هاي مهم انسان متمدن مطرح بوده است. از دوران کهن که فجايع و رخدادهاي مرگبار طبيعي چون زلزله سيل و يا رويداهايي تاسف بار با منشا انساني مانند جنگ ها و درگيري هاي خانمان سوز در عرصه حيات بشر رخ مي نمود تا به امروز که در عصر پيشرفت هاي شگرف علمي همچنان حوادث متاثر کننده و غير قابل بازگشت طبيعي و انساني به عنوان «بحران» فراروي جهانيان قرار دارد، انديشمندان و مديران سياسي و اجتماعي در صدد چاره جويي و مقابله با آن بوده اند.
نوشتار حاضر با نگاهي به مفهوم بحران و پس از برشمردن شيوه هاي سنتي تقسيم بندي آن در صدد است رهيافتي جديد براي مقابله با بحران هاي عصر حاضر را که متناسب با پيچيدگي هاي زندگي امروز بشر است ارايه دهد. اين مهم با عنوان نگرشي نو به گونه شناسي بحران مطرح شده است و در آن بحران هاي فراروي انسان به چهار گونه بحران هاي متعارف، غيرمنتظره، سرکش و ديرمهار و بنيادين طبقه بندي شده اند.
در اين ميان بحران هاي بنيادين به عنوان پيچيده ترين بحران هاي فراروي بشر که مختص انسان عصر حاضر است براي نخستين بار ارايه شده است.
اين نوشتار که بر گرفته از منابع به روز گونه شناسي بحران است، در تعريف مفهوم گونه هاي چهارگانه بحران درصدد است مثال هايي را که منطبق با مسايل روز کشور عزيزمان باشد ارايه دهد. نوشتار حاضر در عين حال راه هاي مقابله يا کاستن از خسارت ها و عوارض گونه هاي چهارگانه بحران ها نيز ارايه مي کند و بر اهميت عنصر مطالعه و پژوهش در خصوص راه هاي کاستن از خسارات بحران يا جلوگيري از وقوع برخي از موارد آن (با منشا انساني)، همچنين آمادگي و سرعت عمل مقابله با بحران هاي پيچيده تاکيد مي گذارد.