سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی مراد زاده –
علیرضا عرب امیری –
مهدی چاکری –

چکیده:

مقاله حاضر پژوهشی درباره مدلسازی عددی باتوم روی داده‌های مقاومت ویژه به قطبش القایی می‌باشد. داده‌ها در منطقه‌ای با توپوگرافی زیاد در نزدیکی شهرستان انار در استان کرمان و به صورت دو بعدی روی سه پروفیل برداشت گردید. در این تحقیق لزوم انجام مدل‌سازی عددی با الگوریتم های مختلف و همچنین ویژگی‌های مدل‌سازی عددی تکرار شونده، در تفسیر داده‌ها بررسی و ارائه شده است. معمولاً انجام هم‌زمان شیوه‌های مختلف مدل‌سازی برای تکیه داده به ندرت صورت گرفته و به همین دلیل عملکرد این شیوه ها در موقعیت‌های گوناگون برای بسیاری از کاربران مبهم و ناشناخته است. در این مقاله مدل‌سازی عددی قانون دوبعدی داده‌های صحرایی به دو شیوه پارامتری و هموار و با استفاده از نرم‌افزارهای RESIXIP2DI ( VER.4.08) و RES2DINV ( VER.3.54) انجام پذیرفته است. همچنین این پژوهش می‌کوشد با بررسی و مقایسه عملکرد پوشیده مذکور در تفسیر داده‌های صحرایی درک کامل‌تری از مزایا و معایب آن‌ها در شرایط مختلف ارائه نماید.