سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش شهر برتر، طرح برتر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرهنگ فرخی – استادیار دانشگاه زنجان وآزاد اسلامی واحد زنجان – گروه عمران
عباس صفری – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
زهره عبدلی خالدی – دانشجوی مهندسی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
مریم بهرامی – دانشجوی مهندسی شهرسازی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

بر همگان آشکار است که ساختن محل زندگی ، ساخت شهرها و ایجاد متروپل ها همه از زحمات ایرانیان باستان نشات گرفته و علوم کنونی ساخت، همه متاثر از زمان های قدیم هستند. در این نوشتار ضمن توضیح چگونگی ساختار فعلی، مقایسه منطقی بین ساختار دوشهر در دو کشور صورت می گیرد. نویسندگان سعی براین دارند که باتوضیحات اجمالی، مقایسه ایبین این دو نمونه ارائه نمایند و هدف این نبوده که انتقادی کرده باشند. برای این کار دو شهر نسبتا قدیمی همدان ووین در کشور اتریش – اروپا را به عنوان نمونه ای از نمونه های فراوان از حیث تاریخی، چگونگی شکل گیری شهری وخصوصا مبلمان شهری مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته وراهکارهایی درجهت بهبود وضعیت دو شهر ارائه شده است.