سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحسین علوی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
علی اصغر زرین ترنج – کارشنا سمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
مهنوش علیزاده – کارشنا سمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
مجید بهزادی – کارشنا سمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده:

توامندی انسان در شناخت طبیع ت برای فائق آمدن بر مشکلات عموما از طریق کنجکاوی و کنکاش در طبیعت و جستجوبرای دستیابی به روابط علت و معلولی پدیده های پیرامونش حاصل گردیده است . تحقیق و بررسی پیرامون پدیده های گوناگون طبیعی این امکان را فراهم می سازد تا عوامل موثر در بروز یا تشدید پیامد های سودمند و مضر یک رخداد طبیعی یا غیر طبیعی شناخته گردد . بی تردید این شناخت، شیوه های پیشگیری از بروز رویداد و یا مهار آن و یا حداقل کاهش زیان های آن را فراهم ساخته و در بسیاری موارد روشهای بهینه بهره برداری از آنها را نیز فراهم می سازد .مجموعه حاضر تلاش است در جهت شناسایی منابع آب و خاک حوزه های آبخیز استان کرمان که با اتکا به آمار و اطلاعات موجود استان تهیه گردیده است تا با استفاده از این آمار و اطلاعات راحت تر بتوان برنامه ریزی مدیریتی لاز م را انجام داد