سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عظیم ساحتی مهر – معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده:

پیمودن فراز و نشیب های موجود در مسیر توسعه نیازمند مدیریت ، برنامه ریزی و نگرش سیستمی به موض وع می باشد . جای تأسف دارد که در اکثر ممالک در حال توسعه تعلیم و تربیت با نیازهای زمان هماهنگ نبوده و کشف استعدادها و هدایت آنها نیز از جایگاه ویژه خود برخوردار نمی باشد . دانشجویان اکثراً به منظور دسترسی به مدارک علمی از هر مسیربازی که در فراروی آنها قرار بگیرد استفاده نموده و پس از فارغ التحصیل شدن نیز به دنبال یافتن میز کارمندی از تمامی وجود و توان فیزیکی خود استفاده می نمایند و آنچه فراموش می شود هدفی است که از آموزش در سطح عالی می بایست قبل از پرداختن به آن در مد نظر قرار گرفته باشد . دانشگاهها باید مرکز تولید علم و تکنولوژی باشند و علم روز را به دانشجو تعلیم دهند و این علم و تکنولوژی نیز در جهت رشد و توسعه صنایع بتوانند سریعاً جذب و کاربردی گردند .
بروز بودن در علم و صنعت و ارتباط تنگاتنگ در بین مراکز علمی و صنعتی به گسترش فعالیتهای اقتصادی منتهی شده و زمینه اشتغال را برای فارغ التحصیلان فراهم می نماید