سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

علیرضا داودیان دهکردی – دانشگاه شهرکرد
ناهید شبانیان بروجنی – دانشگاه اصفهان
موسی نقره ئیان – دانشگاه اصفهان

چکیده:

در پهنه دگرگونی شمال غرب شهرکرد تعدادی توده های کوچک نفوذی گرانیتوئید با روند شمال غرب جنوب شرق مشاهده می شوند که بصورت میکرواستوک در سنگهای دگرگونی تزریق شده اند. بررسیهای انجام شده بر این توده ها بیانگر اینست که در محیط ژئوتکتونیکی همزمان با کوهزائی و یاپس از کوهزائی تشکیل شده اند، همچنین شواهد صحرائی ، کانی شناسی و ژئوشیمیایی گوه این مطلب است که این سنگها را نمی توان بسادگی جزو گرانیتهای تیث S و یا تیپ I قرار دارد. بر مبنای شواهد موجود، آنها حاصل ذوب پوسته قاره ای بوده و سنگ منشا آنها احتمالا یک گارنت آمفیبولیت بوده است.