سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رفیعی – کارشناس معاونت طرح های توسعه، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

چکیده:

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان کارفرمای پروژه های تحقیقاتی بزرگ سد سازی متولی مدیریت بزرگ ترین پروژه های عمرانی ملی کشور است. ویژگی هایخاص پروژه های این شرکت به این گونه است که الف – این پروژه ها از لحاظ هزینه های ریالی و دلاری جزو بزرگ ترین پروژه های اجرا شده درکشور می باشند. ب – پروژه های یاد شده به لحاظ فن آوری ها یموجود در آن ها (در بر داشتن طیف وسیعی از دانش فنی مهندسی و سطوح ارتباطی فوق العاده این علوم با یکدیگر در این پروژه ها) از پیچیدگی های زیادی برخوردار هستند. ج – به دلیل حساسیت زمانی پروژه ها اجرای همزمان ارزیابی پروژه که درحال طراحی، عقد قرارداد، اجرا، تحویل و نظارت می باشند. ه – به دلیل نوع خاص قراردادهای تنظیمی به پیمانکاران طرح، موضوع پرداخت هزینه هاچگونگی نظارت و تایید آن ها، مقولهای خاص و حساس می باشد. ه – پیمانکاران پروژه ، ترکیبی گسترده ای از پیمانکاران بین المللی و داخلی را ایجاد نموده است. لذا با توجه به ویژگی های ذکر شده باید نسبت به شناسایی، ثبت و توسعه فن آوری مدیریت و هدایتپروژه ها اقدام نمود. در این مقاله به چگونگی شناسایی ثبت و انتقال فن آوری مدیریت ساخت پروژه های سد و نیروگاه های پرداخته میشود.