سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: دومین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

جعفر غیومیان – عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، وزارت جهادسازندگی
محسن شریعت جعفری – عضو هیات علمی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، وزارت جهادسازندگی

چکیده:

در این مقاله، روشهای مختلف تثبیت زمینلغزشها مورد بررسی قرار می گیرند. تاکید اصلی بر روی کنترل لغزشهای سطحی با استفاده از روشهای بیوتکنیکی و مهندسی زیست خاکی می باشند.
با توجه به اینکه اشکال ناپایداری شیبها بسیار متنوعند، در کنترل و تثبیت آنها از روشهای متعدد و گاها منحصر به فرد استفاده می شود.
بطور کلی آبهای زیر زمینی از طریق احداث زهکشهای سطحی و عمیقی یکی از موثرترین روشها جهت کنترل زمینلغزش ها محسوب می گردد. روشهای بیوتکنیکی و مهندسی زیست خاکی تثبیت جزء روشهای مقرون به صرفه – جذاب و دارای سازگاری با محیط بوده که برای کنترل لغزشهای سطحی مورداستفاده قرار می گیرند. ژئوتکستایلهای شبکه ای همراه با مهارهای فولادی می توانند راه حل مناسبی برای پایدارسازی باشند.