سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا محمد حسینی – شرکت توزیع غرب برق تهران

چکیده:

در طول هفت سال گذشته بخش توزیع برق منطقه ای تهران شاهد تحولات بنیادی فزآینده در قالب توسعه نوآوری و برپاسازی روش ها و معیارها و هدف گذاریهای جدید و یا بهبود روشهای قبلی بوده است، از اینرو بمنظور تحلیل و ارائه بازخور و مدلسازی بازتابهای مربوطه و بیان ضرورتهای عصر اطلاعات و سنت گریزی از عادتها و معیارها و روشها و اطلاعات فاسد شده و تجلیل از پیش بینی صحیح و به اقتضای واقعیتهای قرن ۲۱ مقاله تهیه گردیده است.