سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اسعد استیفایی –

چکیده:

یکی از موارد تخلف راننده وسیله نقلیه که منجر به تصادف می شود، تخطی از سرعت مطمئنه است که این مفهوم به طور صریح و مشخص در قوانین و مقررات تعریف نشده و اغلب در امر کارشناسی و قضاوت با ابهام مواجه است.
با وجود اینکه از سرعت مطمئنه در قانون به مفهوم خاص و عام آن تعریفی به عمل نیامده، اما به صورت یک قاعده عرفی مورد استفاده واستناد قرار می گیرد و به صورت یک بحث فنی در امر رسیدگی به تصادفات رانندگی مطرح می باشد. در مقررات راهنمایی و رانندگی به راننده تکلیف شده، در تقاطعهایی که فاقد چراغ راهنما یا مامور راهنمایی و رانندگی و یا تابلو ایست می باشد و در مسیر پیچ، جاده های تنگ و تپه ها و به طور کلی در محلهایی که موانعی درمسیر حرکت آنها وجود دارد و همچنین هنگام بارندگی (برف و باران) یا مه و کولاک و … از سرعت وسیله نقلیه تا حدی که برای احتراز از خطر تصادف ضرورت دارد بکاهند. چنانچه ملاحظه می شود میزان سرعتی که به راننده ایمنی بدهد مشخص نگردیده و اصولا هم قابل احصاء نمی باشد.
در این مقاله سعی شده است که سرعت مطمئنه از نظر فنی توجیه شده، اما مساله قابل توجه دیگری نیز باید به آن اشاره شود شخصیت ذاتی انسان است، که در این رابطه مورد مداقه قرار گرفته، امید استبا تعریف و توصیفی که ازسرعت مطمئنه به دست خواهد امد و با الگوی رفتاری مطلوب، رانندگان بتوانند به هنگام احتمال خطر و یا احتمال وقوع حادثه یا تصادف بدون ایجاد خطر برای خودو دیگران از رانندگی ایمن و مطمئن برخوردار بوده و از وقوع حادثه یا تصادف اجتناب نمایند.