سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا وفایی نژاد – کارشناس ارشدGISمدیریت نقشه برداری خراسان
احد سعیدی – مسئول واحد کارتوگرافی مدیریت نقشه برداری خراسان

چکیده:

سیستم های تعیین موقعیت و ناوبری وسائل نقلیه(Automatic Vehicles Location and Navigation Systems) به عنوان ابزاری جدید جهت تولید آنی اطلاعات مکانی و پردازش و بازیافت این گونه اطلاعات در مدت زمان بسیار کوتاه و به منزله مکمل سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)هر روز بیش از پیش در سازمانها و ارگانهای مختلف مورد استفاده قرارمی گیرد.اینگونه سیستم ها توانایی نمایش حرکت وسیله نقلیه برروی نقشه رقومی در یک صفحه نمایش در داخل وسیله نقلیه و نیز مرکز کنترل را میسر می سازد. با کمک سیستم AVLNS می توان از داخل وسیله نقلیه موقعیت و وضعیت خود را نسبت به مقصد در هر لحظه مشخص نمود. همچنین با اضافه را قادر به تعیین AVLNS کردن اطلاعات مربوط به راهنمایی و رانندگی و وضعیت ترافیکی وبکارگیری سیستمی تحلیل گر، سیستم بهترین مسیر برای وسیله نقلیه کرد. با ایجاد ارتباط الکترونیکی بین وسیله نقلیه یا هر یک از وسایل نقلیه با مرکز، امکان نمایش وضعیت ،موقعیت ، سرعت و … مربوط به هرکدام از این وسایل نیز در مرکز کنترل میسرمی باشد.