سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طارق مهدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
احسان آقابیگی – دانشجو دوره کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

استفاده از مصالح بنایی در اجرای ساختمان ها از قرون گذشته در ایران رواج داشته است و تاکنون در بسیاری از شهرها و تقریبا اکثر مناطق روستایی، ساختمان های بنایی قسمت اعظم بافت این مناطق را شامل میشوند. با توجه به آسیب پذیر بودن این ساختمان ها در طی زلزله های گذشته و قرار گرفتن بسیاری از آنها در نواحی لرزه خیز، اهمیت مطالعه رفتار و عملکرد ساختمان های بنایی در برابر زلزله به شکل آشکار مشخص است.
در چند دهه اخیر با استناد به تجربیات به دست آمده از زلزله های گذشته واستفاده از آخرین پیشرفته های علمی، آیین نامه های طرح لرزه ای و اجرای اصول ساختمان های بنایی در کشور تدوین، تکمیل و در چندین مرحله بازبینی شده است و افزودن برآنبا استفاده از روش های علمی ، دستور العمل هایی جهت بهسازی ساختمان های آسیب پذیر موجود نیز ارائه شده است.
در مقاله کنونی، مقایسه ای بین مطالب آیین نامه ها FEMA 273, FEMA356 و دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود در مورد ساختمان های بنایی به عمل آمده است. این مقایسه شامل محتوای کلی و جزئیات مطالبموجود در این سه آیین نامه است. این مطالب شامل خواص مصالح، بازرسی، خواص مهندسی دیوارهای بنایی، روش های بهسازی لرزه ای و محاسبات مربوط به سختی و مقاومت دیوارها می باشند.