سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک و تجارت جهانی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منصور امینی لاری – استادیار بخش مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه شیراز
ناهید مژدهی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، محقق ، مرکز تحقیقات بانک ملت
فریبرز قهرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، سازمان فرودگاه های کشور

چکیده:

اوراق مشارکت به منظور افزایش مشارکت عمومی در فعالیتهای اقتصادی ، تامین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی و دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی ، جمع آوری نقدینگی سرگران جامعه و اجرای سیاستهای پولی و برنامه های توسعه اقتصادی دولت منتشر و در اختیار بانکهای عامل قرار می گیرد . بانک مرکزی می تواند از طریق فروش و یا باز خرید اواراق مشارکت ، بر روی حجم نقدینگی جامعه و میزان عرضه پول اثر گذاشته و حسب مورد ، سیاستهای انقباضی یا انبساطی خود را به موقع اجرا نمود . بر اساس " قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت " اوراق مشارکت ، اوراق بهادری است ، با نام یا بی نام ، قابل تعویض یا تبدیل با سهام که به قیمت مشخص برای مدت معین و به موجب قانون ، با مجوز بانک مرکزی منتشر و از طریق عرضه عمومی واگذار می شود و دارندگان آن به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت ، در نتیجه مال (سود یا زیان) حاصل از اجرای طرحهای مربوط ، سهیم خواهند بود و هر ورقه مشارکت نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت است . خرید و فروش این اوراق ، مستقیما و یا از طریق سازمان بورس اوراق بهادار مجاز می باشد . از سوی دیگرRTGS سیستم تسویه حسابهای بانکها نزد بانک مرکزی است و نقل و انتقال وجوه برای تسوسه حساب بین بانکها ، توسط این سیستم انجام می شود . در این سیستم ، هر بانک یک حساب اصلی نزد بانک مرکزی افتتاح کرده و از آن برای تسویه با دیگر بانکها استفاده می کند . در ابتدای هر روز ، RTGS مانده حسابهای تسویه بانکها را از سیستم حسابداری بانک مرکزی می خواند . تمامی عملیات دریافت و پرداخت طی روز توسط RTGS انجام شده و در پایان روز تمامی عملیات و مانده پایان روز را به سیستم حسابداری بانک مرکزی منتقل می کند . سیستم کنونی فروش اوراق مشارکت دارای معایبی می باشد . از جمله : ایجاد صفهای طولانی به هنگام پذیره نویسی اوراق ، مشکلات صدور سند اوراق برای بانکها ، عدم کنترل بانک مرکزی بر روی فروش اوراق و …. در این پروژه به راهکارهایی برای رفع مشکلات فوق الذکر پرداخته می شود . برای رفع مشکلات ذکر شده یکی از راهکارهای مناسب مکانیزه کردن این سیستم به کمک سیستم اطاق پایاپای الکترونیک می باشد . یکی از زیر سیستم های RTGS در بانک مرکزی ، سیستم اتاق پایاپای الکترونیکی (ACH) است . در این سیستم عملیاتی که برای اتاق پایاپای صورت می گیرد ، بصورت الکترونیکی پیاده سازی شده است . همانطور که گفته شد یکی از راهکارهای دولت برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از تورم انتشار اوراق مشارکت می باشد . هنگام پذیره نویسی بانکهای عامل ، اوراق منتشر شده را به فروش می رسانند .