سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی شفیعی فر – استادیار گروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی تقی زاده –

چکیده:

بندر گناوه در زمره بنادر کوچکی است که بنا به موقعیت خاص خود در سواحل شمال خلیج فارس از دیرباز در زمینه های صیادی و تجاری فعال بوده است. این بندر در داخل خور گناوه و انتهای رودخانه دره گپ قرار گرفته و بدلیل فراهم آوردن امکانات قابل قبول پهلوگیری، در طول زمان از رشد و توسعه نسبی برخوردار شده است. افزایش تعداد و ابعاد شناورها نیاز به تعمیق خور و آبراهه منتهی به آن را به عنوان یکی ضرورت حتمی مطرح ساخته است.
آنچه هم اکنون به عنوان مشکل اصلی بندر گاه گناوه مطرح می باشد، عکس العمل منفی فیزیک منطقه با هر گونه اقدامی در راستای تعمیق کانال دسترسی است. به عبارت دیگر نواحی لایروبی شده با سرعتی بیش از حد انتظار مورد هجوم رسوبات واقع گردیده و بلافاصله پر می شوند. علاوه بر این بخاطر تاثیر متقابل خور و دریا، رسوبگذاری داخل بندرگاه و پای اسکله باعث اختلال در کاربری بندر شده است.
منابع رسوبی اصلی در این محدوده مورد مطالعه عبارتند از:
آوردهای رودخانه ای که در مواقع سیلابی وارد محدوده طرح می گردند.
رسوب های دریایی که توسط جریانهای کرانه ای ناشی از امواج و جریانهای جزر و مدی حمل و در مصب رودخانه ترسیب می شوند.
شکستگی کرانه های خور و حمل مصالح به داخل بندرگاه و راه دسترسی.
با توجه به پدیده های مطرح و پیچیده گیهای مربوط به تاثیر متقابل این پدیده ها، شناخت الگوی رفتاری فرآیند ناخواسته رسوبگذاری در منطقه بدون مطالعات جامع امکانپذیر نبود. در ادامه به اجمال نحوه انجام مطالعات و روند آن تشریح می گردد.