سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

علی جهان – فوق لیسانس مهندسی صنایع، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
محمد عبدالشاه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

در آغاز معرفی روشهای آماری بهبود و کنترل کیفیت بسیاری از مدیران ومتخصصین واحدهای صنعتی براین عقیده بودند که اش کالات ونوسانات موجود در فرآیندهای تولید را تنها با روشهای مهندسی ومدرن کردن دستگاهها میتوان شناسائی، طبقه بندی وبرطرف نمود و به استفاده از روشهای آماری نیازی نیست . اما به تدریج با اثر مثبت ابزارهای آماری در کاهش ضایعات وبهبود کیفیت جایگاه این ابزارها در مر احل مختلف چرخه حیات محصول شامل : شکل گیری محصول، طراحی محصول وفرآیند، تولید آزمایشی، تولید انبوه وخدمات پس از فروش، مشخص گردید .
لذا در این مقاله سعی شده است شیوه وچگونگی استفاده از فنون کنترل کیفیت آماری ( کنترل آماری فرآیند وطراحی آزمایشات ) با نگرش اجرائی ت شریح گردد . چرا که معمولا مکان، زمان وشرایط استفاده ازاین فنون برای استفاده کنندگان روشن نبوده وگاها بکار گیری غلط آنها خود مشکلی را بر معضلات سازمان خواهد افزود .