سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی شفقتی – کارشناس ارشد رشته جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
محمدرضا شجاعی – معاون آبخیزداری سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور

چکیده:

خاک و آب بعنوان بستر و عامل تولید مقبولیت عام و خدشه ناپذیری در کلیه جوامع پیشرفته و در حال توسعه پیدا نموده است اما نحوه استفاده مناسب و اعمال مدیریت صحیح بر این منابع درهمه جای جهان یکسان نیست و در برخی از کشورها خواه بدلیل طبیعی و خواه بدلیل انسانی در شرایط بحرانی بسر می برند.