سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد توسلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، عضو هیئت مدیره مهندسی

چکیده:

هدف ازاین مقاله ارزیابی آسیب پذیری و روشهای طرح تقویت و مقاوم سازی آثار ارزنده تاریخی است . دراین رابطه مطالعات گسترده ای بشرح زیردرخصوص کلیسای نیکیتا یکی از کلیساهای دوره بیزانس ( قرون ۹ تا ۱۴ میلادی ) انجام می شود . شایان ذکراست که مقاوم سازی آثار تاریخی باید بگونه ای باشد که دواصل مهم مداخله کمتر به جهت حفظ ارزش های تاریخی و عمر طولانی به جهت یک ارثیه گرانبها برای نسل های آینده را مدنظر داشته باشد . -۱ مطالعات ژئوتکنیکی درخصوص محل اثر -۲ ساخت یک مدل آزمایشی با اشل حدود ۱:۳ و با مصالح محل اثر -۳ آزمایش مدل تحت میز لرزان زلزله وبررسی آسیب پذیری مدل و مکانیسیم شکست با وارد کردن شتاب زلزله های شناخته شده بزرگ دنیا -۴ مقاوم سازی مدل براساس نتایج آزمایشات -۵ آزمایش مدل مقاوم شده تحت میز لرزان زلزله -۶ تحلیل کامپیوتری دو مدل مقاوم شده و مدل اصلی -۷ مقایسه نتایج حاصل از تحلیل و آزمایش -۸ تعیین یک متد مشخص جهت مقاوم سازی کلیساهای مشابه نهایتاً مشخص می شود که با بکارگیری مصالح شکل پذیر مانند فولاد و ایجاد انسجام د رمحل اتصالات و یکپارچگی درسازه می توان انواع مکانیسیم های شکست را به هنگام زلزله های شدید کنترل نمود .