سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح الله موسوی بایگی – م
هاشم رفیعی تبار – استاد پژوهشکده علوم نانو، پژوهشگاه دانش های بنیادی
حسین عجم – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچ

چکیده:

کلیه ی قوانین و معادلات موجود در ترمودینامیک کلاسیک، برای سیستم های ماکروسکوپی که حد ترمودینامیکی در آنها صادق است به دست آمده اند . این روابط برای سیستم های به اندازه ی کافی کوچک، به دلیل اهمیت یافتن اثرات اندازه ی سیستم، به چالش کشیده می شوند و مفهوم گستردگی و شدتی بودن خواص از بین می رود . با استفاده از روش پیشنهادی هیل در بررسی ترمودینامیک سیستم های کوچک، رویکرد پتانسیل فروبخش را معرفی کرده و مفهوم پتانسیل فروبخش را بیان نموده ایم . روابط اساسی نانوترمودینامیک را با یک مبنای منطقی به دست آورده و خواص ترمودینامیکی سیستم کوچک را در محیط NVT حاصل کرده ایم .