سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

قدرت اله فرهودی – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
فرید مر – بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
رضا درخشانی – دانشجوی دکترای تکتونیک دانشگاه شیراز
عطا شاکری – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصاذی دانشگاه شیراز

چکیده:

ناحیه ی مورد مطالعه بخشی از کمربند آتشفشانی ترود – چاه شیرین در زون ساختمان ایران مرکزی می باشد . ساختمان ناحیه از یکسر گسلها و شکستگی ها یی تأ ثیر پذیرفته است که عمدتأ در روند شمال شرق – جنوب غرب جهت گیری کرده اند . در این میان گسلهای ترود و انجیلو علاوه بر اینکه احاطه کننده ی قوس ماگمایی مذکور میباشند ، موجبات ایجاد یک پهنه برشی چپگرد را در این محدوده فراهم آورده اند . اندازه گیری های انجام شده بر روی گسلها و شکستگیهای ثانویه واقع در این ناحیه نیز علاوه بر تأ یید ساختار مذکور ، موجب طبقه بندی این شکستگیها در گرو ههای Y, p, R,R که هر یک دارای ویژگی های خاص تکتونیکی هستند می گردد. از سوی دیگر بررسی های انجام شده بر روی معدن طلا ی باغو نشان دهنده ی تمر کز طلا در رگه هایی سیلیسی است . اندازه گیری روند رگه ها ی سیلیسی است . اندازه گیری روند رگه هایی سیلیسی مذکور و مقایسه آن با امتداد شکستگی های تکنوتیکی منطقه حاکی از انطباق رگه های طلا دار با آن دسته از شکستگی هایی است که در رژیم تکتونیکی کششی واقع شده اند .