سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

سید محمد رضا خلیق خرازی –

چکیده:

سیستم حمل و نقل هوشمند Intelligent Transportation System (ITS) از مباحث مهم مطر ح در مدیریت حمل و نقل و ترافیک می باشد و آنرا از زمره جدیدترین تکنیکهای شناخته شده در بهبود و رفع مشکلات حمل و نقل و ترافیک قلمداد می کنند . بستر یا Backbone و سیستم مخابراتی از اساسی ترین و مهم ترین اجزای یک سیستم حمل و نقل هوشمند بشمار می روند ، بطوریکه
د ر حدود ۰۷ درصد از وزن یک سیستم ITS وابسته به بستر و شبکه مخابراتی )ICT) آن می باشد . بنابر این طراحی معماری مناسب بستر مخابراتی، الگوی طراحی شبکه های ITS قرار گرفته و معماری توزیع منطقه ای ( اندازه، ابعاد، لایه های شبکه و سایر نیازهای خاص ) را در اختیار طراح ا ن قرار می د هد . اینک نتیجه می گیریم که به منظور ایجاد یک شبکه ITS پیش بینی و اجرای زیرساخت مخابراتی مناسب به همراه سیستم های جانبی مورد نیاز، ضروری است . بسترهای مخابراتی به دو گروه عمده باسیم و بی سیم تقسیم بندی می شوند . ولی موضوع اصلی این مقاله بیشتر بستر مخابراتی بی سیم است زیرا بستر باسیم ( فیبر نوری ) در مقابل حوادث غیر مترقبه مانند زلزله بسیار آسیب پذیرند ولی بستر بی سیم را با تمهیداتی می توان در زمان بروز این گونه حوادث نه تنها بمنظور نیازهای ترافیکی استفاده نمود بلکه از این بسترها برای عملیات امداد و نج ات نیز بهره جست . دو بستر و سیستم مخابراتی بی سیم با تکنولوژی مدرن در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد که عبارتند از شبکه های رادیو ترانک دیجیتال ( تترا ) و شبکه های WiMAX .
استفاده همزمان از این دو شبکه می تواند بیش از ۸۰ درصد نیازهای بستر مخابراتی شبکه ها ی ITS را تامین و صرفه جویی اقتصادی بسیار زیادی را در دراز مدت حاصل نماید . شایان ذکر
است اکثر کشورهای اروپایی از شبکه رادیویی ترانک دیجیتال ( تترا ) بمنظور بستر مخابراتی شبکه های حمل و نقل عمومی از جمله سیستم اتوبوسرانی (AVL,Fleet Management) استفاده می نمایند . این شبکه ها با تمهیداتی در مترو شه رهای اروپایی و آسیایی نیز بکار رفته است