سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل اله پور – فوق لیسانس زمین شناسی (پترولوژی) از دانشگاه شهید بهشتی، عضو هیات علمی

چکیده:

با توجه به حضور گسترده ی ترکیبات آندزیتی در رژیم ژئودینامیکی فعال و نتایج سودمند بدست آمده از بررسی آنها زمین شناسان توجه خاصی به بررسی این ترکیبات مبذول می دارند، در این پژوهش نیز آندزیتهای پالئوژن مجموعه ی آتشفشانی شمال بیرجند مورد بررسی قرار گرفته و ضمن بررسی پارامترهای پتروژنتیک آنها، مقایسه ای نیز بین آنها با مجموعه های آندزیتی شاخص صورت گرفته است مجموعه نتایج حاکی از تعلق این سنگها به آندریت های کوهزایی موجود در حواشی فعال قاره ای می باشد گرچه ماگهای کالکوآلکالن ضمن صعود تحت تاثیر آلایش گسترده پوسته ای قرار گرفته و این آلودگی باعث تغییر در میزان عناصر اصلی و فرعی آنها گردیده است بعلاوه شواهدی مانند زوناسیون معکوس بعضی فنوکریستهای پیروکسن و وجود انکلوزیونهای بازیک دال بر دخالت فرایند اختلاط ماگمایی نیز بدست آمده است.