سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

سید محمد پورمعافی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
محمد تقی دخیلی – دانشجوی دوره ی دکترای پتولوژی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مجموعه اولترامافیک-مافیک در شمال-شمال شرق فریمان به همراه توالی ضخیمی از رسوبات بخش های عمیق و نیمه عمیق دریایی رخنمون دارد. سن مجموعه با توجه به کنودونت و میکروفسیل های موجود به پرمین بالایی نسبت داده می شود. سنگ های اولترامافیک-مافیک موجود در منطقه که از تنوع زیادی نیز برخوردار است، هرچند در نظر اول یک توالی افیولیتی را تداعی می کند، اما مطالعات دقیق نشان می دهد که سنگ های اولترامافیک منطقه دارای ساخت و بافت های سنگ های خروجی بوده و معادل خروجی سنگ های اولترامافیک (اولترامافیت) هستند. نوع این سنگ ها کماتئیت پیروکسنیتی و سنگ های مافیک همراه آن کماتئیت بازالتی می باشد.