سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد ثمری – کارشناس

چکیده:

بااینکه درعرصه جهانی خدمات رسانی، تجارت و اطلاع رسانی اینترنتی، نمی توان فعالیت راه آهن ها رادرشبکه های اینترنتی برای ارائه اطلاعات بهنگام وموثق به مسافرین وعرضه محصولات ریلی منکرشد، امااین نکته رانیزنمی توان ازنظر دورداشت که درحال حاضرراه آهن ها براساس اهداف خاص خودروش های منحصربه فردخودرا در این نوع فعالیت های تجارت و اطلاع رسانی الکترونیک دنبال می کنند. لذا لازم است به شرح برخی از ویژگی های مهم این فرآیندهای خدماتی ودرآمدزا در راه آهن های مطرح پرداخت. دراین راستا ضمن آنکه به روش های خدمات عرضه بلیت دراینترنت اشاره کوتاهی خواهدشد، راهکارهای مؤثری که متولیان توسعه خدمات عرضه روخط/اینترنتیOn-line) بلیت دنبال می کنند تاراحتی هرچه بیشتری رابرای مشتریان سایت های ریلی و خریداران بلیت فراهم سازند بررسی می شود.