سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید رضا عزیزالدین – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

استان سمنان باقرارگیری درمحدوده جغرافیایی ۱۶۳۵ تا ۱۹۳۷ عرض شمالی و ۵۲۵۱ تا ۰۲۵۷ طول شرقی یکی ازکانونهای مهم استقرار جمعیت درحاشیه البرز جنوبی بوده که دارای قابلیتهای بسیار فراوانی جهت توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی می باشد اما قرارگیری آن برروی کمربند لرزه خیز آلپ – هیمالیا ،ملاحظاتی را جهت توسعه فضایی استان ازنظر بروز بلایای طبیعی مختلف ازجمله پدیده زمین لرزه ایجاد کرده که دراین مقاله با بررسی محل استقرار گسلهای بنیادی استان به عنوان عوامل اصلی ایجاد این پدیده به آن پرداخته شده است .