سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: اولین سمینار زمین لغزه و کاهش خسارتهای آن

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

مصطفی بهبهانی – معاونت آبخیزداری وزارت جهاد سازندگی

چکیده:

لغزش یا رانش توده های خاک پدیده ای که همه ساله زیانهای مالی قابل تعمقی به مملکت ما وارد می آورد و این زیانها شامل تخریب واحدهای مسکونی تخریب منابع آب و اراضی کشاورزی و در پاره ایموارد بستر رودخانه ها و جاده ها و ابنیه خطی و تاسیسات دیگر را ویران می نماید که دولت مجبور است هزینه گزافی را متحمل و صرف بازسازی و یا جابه جایی توده های خاک نماید. معمولا درمناطقی که پوشش گیاهی مکفی با انبوهیمناسب وجود دارد پدیده لغزش خاک کمتر اتفاق می افتد تجربه نشان داده تخریب پوشش گیاهی مترادف با حرکت توده هایخاک در اراضی مستعد به لغزش زمین مخصوصا در اراضی شیب دار می باشد در قرناخیر نیز به گواه منابع معتبر این تخریب آهنگ تشدید شونده داشته و لطمات آن رو به فزونی گرفته از دولت متبوعان این انتظار وجود دارد که تعمق و مساعی بیشتری در حفاظت از منابع طبیعی تجدید شونده به کار برد تا مناطقی که از نظر زمین شناسی و رانش زمین مستعد به لغزش زمین می باشند اثرات تخریبی لغزش زمین راکاهش دهد با یک نگاه تارخی به تعداد لغزشهای زمین درمناطق مساعد به لغزش در مملکتماناین نتیجه حاصل می شود که اکثر زمین لغزشهایی کهدر قرن اخیر (قرن تخریب پوشش گیاهی) اتفاق افتاده حاصل قطع و بهره برداری بی رویه از پوشش گیاهی و کاهش سطح جنگلها و مراتع کشور است.